Convocatòria per la plaça de funcionari/ària C1, com a tècnic/a en contractació i suport de Secretaria.

ANUNCI pel qual es fa pública l'aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de funcionari/ària C1, com a tècnic/a en contractació i suport de Secretaria.

per a més informació consulteu les bases al taulell d'anuncis de la web de l'ajuntament  o en els documents adjunts.

Model de sol.licitud

Model de mèrits

Publicació al BOP

Darrera actualització: 9.02.2024 | 10:32