Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia. A PARTIR DE 13-09-2019


La persona propietària o posseïdora d'un gos, gat o fura, ha de comunicar-ne les dades a l'ajuntament del municipi on resideix l'animal o a la Secció de Protecció d'Animals de Companyia.
El termini per a fer-ho és:

  1. de tres mesos des del naixement de l'animal, o
  2. de 30 dies des de:
    • la data d'adquisició (compra, adopció, donació o llegat),
    • la data del canvi de residència,
    • la mort de l'animal, o
    • la modificació d'altres dades incloses en el cens

El Registre general d'animals de companyia és el conjunt de dades d'identificació dels animals de companyia dels censos municipals de Catalunya.
L'aplicació informàtica del Registre és l'ANICOM, a la qual tenen accés tots els municipis per fer consultes de dades del Registre i per incorporar i modificar les dades que el configuren.
Les persones que tenen animals de companyia d'identificació obligatòria han de censar-los i mantenir actualitzades les dades a l'ajuntament del municipi on resideixin habitualment els animals, o al Registre general d'animals de companyia.
Abans de la inscripció en el cens municipal, un professional veterinari col·legiat ha d'haver identificat l'animal amb un microxip i ha de comunicar les dades d'identificació al Registre.
No tenir identificat ni inscrit un animal de companyia d'identificació obligatòria al Registre són infraccions que es poden sancionar amb multes de fins a 400 euros.

La persona propietària/posseïdora d'un animal de companyia d'identificació obligatòria té l'obligació:

• d'identificar el seu animal, i

• de registrar-lo en:

• el cens del municipi on resideix habitualment l'animal, o

• en el Registre general d'animals de companyia.

També té l'obligació d'informar de la modificació de les dades.

Per tal d'acomplir amb aquestes obligacions, cal tenir en compte dues situacions:

• Si l'animal no duu identificació, la persona propietària/posseïdora ha de portar-lo al veterinari per a identificar-lo. El professional veterinari li lliura el document acreditatiu de la identificació amb el qual, la persona propietària/posseïdora s'ha de dirigir a l'ajuntament on resideix l'animal per formalitzar el cens. El personal veterinari comunica les dades al Registre.

• Si l'animal duu identificació, la persona propietària/posseïdora s'ha de dirigir a l'ajuntament del municipi on resideix habitualment l'animal, o bé a la Secció de Protecció dels Animals de Companyia amb el document de comunicació de dades i la documentació acreditativa que correspongui (vegeu l'apartat de 'Documentació'.)

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona propietària/posseïdora d'un animal de compañía, si l'animal ja duu identificació.
Si el vostre animal no duu identificació la persona propietària/posseïdora ha de portar-lo al veterinari per identificar-lo.

Darrera actualització: 02.09.2019 | 15:05