La Comissió Especial de Comptes

És una Comissió Informativa obligatòria, de caràcter especial. Té per objecte examinar i informar el compte general de l'Ajuntament tancat a 31 de desembre de cada any als efectes que sigui exposat al públic i després del tràmit d'informació pública sigui aprovat per part del Ple de la Corporació.

Composició:  el Sr/a. ANDREU SIÑOL QUINTANA titular i substitut el Sr/a. JAUME RIBA RAMOS com a representant proposat pel Grup Municipal de C-D, al Sr/a. DAVID MANZANERA FACERIAS i substitut Sr/a. MANUEL COCA RODRÍGUEZ, com a representants proposats pel Grup Municipal del PSC-PM, al Sr. MISRAIM DE LA ROSA GONZALEZ com a representant del Grup Municipal d'ACIRE, Sr. JUAN JOSÉ CASTAÑO GARCÍA com a representant del grup municipal d'ERC i la sra. NURIA PAREJO MATIAS com a representant del grup municopal d'ICV-EUiA-E ; tots ells membres de l'esmentada Comissió de l'Ajuntament, la qual serà presidida per l'Alcalde o el seu substitut i on el vot de cada representant serà ponderat en funció del número de regidors de cada grup polític al ple de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 09.02.2018 | 11:13
Darrera actualització: 09.02.2018 | 11:13