21/07/2021 Moció per un seguiment i controls efectius del compliment de les mocions aprovades pel Ple

S'adjunta certificat de l'aprovació del Ple on consta la data d'aprovació i l'estat íntegre de la moció.
Estat de tramitació: No es notifica a cap administració.

Darrera actualització: 27.10.2021 | 13:26