15/09/2021 Moció per a promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans

S'adjunta informació de l'aprovació del Ple on consta la data d'aprovació i l'estat íntegre de la moció.
Estat de tramitació: Notificat al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Comissió catalana d'ajuda al refugiat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la UE. Manca notificar al Congrés de Diputats.

Darrera actualització: 09.11.2021 | 13:30