Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia

La persona propietària o posseïdora d'un gos, gat o fura, ha de comunicar-ne les dades a l'ajuntament del municipi on resideix l'animal o a la Secció de Protecció d'Animals de Companyia.
El termini per a fer-ho és:

 1. de tres mesos des del naixement de l'animal, o
 2. de 30 dies des de:
  • la data d'adquisició (compra, adopció, donació o llegat),
  • la data del canvi de residència,
  • la mort de l'animal, o
  • la modificació d'altres dades incloses en el cens

Les persones que tenen animals de companyia d'identificació obligatòria han de censar-los i mantenir actualitzades les dades a l'ajuntament del municipi on resideixin habitualment els animals.

Abans de la inscripció en el cens municipal, un professional veterinari col·legiat ha d'haver identificat l'animal amb un microxip i ha de comunicar les dades d'identificació al Registre.
No tenir identificat ni inscrit un animal de companyia d'identificació obligatòria al Registre són infraccions que es poden sancionar amb multes de fins a 400 euros.

Per tal d'acomplir amb aquestes obligacions, cal tenir en compte dues situacions:
• Si l'animal no duu identificació, la persona propietària/posseïdora ha de portar-lo al veterinari per a identificar-lo. El professional veterinari li lliura el document acreditatiu de la identificació amb el qual, la persona propietària/posseïdora s'ha de dirigir a l'ajuntament on resideix l'animal per formalitzar el cens. El personal veterinari comunica les dades al Registre.
• Si l'animal duu identificació, la persona propietària/posseïdora s'ha de dirigir a l'ajuntament del municipi on resideix habitualment l'animal, o bé a la Secció de Protecció dels Animals de Companyia amb el document de comunicació de dades i la documentació acreditativa que correspongui

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona propietària/posseïdora d'un animal de compañía, si l'animal ja duu identificació.
Si el vostre animal no duu identificació la persona propietària/posseïdora ha de portar-lo al veterinari per identificar-lo.

Cal aportar:

 • Documentació a aportar

  1.Formulari 'Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia (ANICOM) i al cens municipal per part de la persona propietària o posseïdora', que trobareu al 'Pas 1 Comunicar dades'.
  2.Documentació acreditativa que correspongui: a.En cas de nova inscripció al RGAC d'un animal provinent fora de l'Estat cal annexar la còpia del passaport.
  b.En cas de nova inscripció d'un animal provinent d'un altre Registre dins de l'Estat. Cal annexar la documentació acreditativa de la identificació de l'animal (exemple: document de la REIAC, cartilla veterinària, etc.).
  c.En cas de canvi de propietari de l'animal cal annexar la documentació que l'acredita (contracte de compravenda, document d'adopció,...). ◦En el cas de donació el document que l'acredita ha d'informar de les següents dades: ◦Dades d'identificació bàsiques del nou i de l'anterior propietari (nom i cognoms, número de document d'identitat).
  ◦Dades bàsiques de l'animal (espècie i número de microxip).
  ◦Voluntat de donació de l'animal per part de l'anterior propietari al nou propietari.
  ◦Ha d'estar signat per l'anterior i el nou propietari.
  ◦Ha d'informar de la data de la donació.

  ◦En cas de mort de la persona propietària la persona que rep en herència o llegat l'animal ha de presentar els següents documents: ◦En cas de successió testada: document d'acceptació de l'herència, certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i còpia del testament.
  ◦En cas de successió intestada: acta de declaració d'hereus abintestat, certificat de defunció i certificat d'últimes voluntats.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 9.11.2021 | 10:15