Salutació de l'Alcalde

Jaume Riba i Bayo

Vull informar que a la web institucional trobareu un nou apartat amb nom Govern Obert i Transparència.

Durant la Legislatura X, 2015-2019, parlarem sovint de La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que va entrar en vigor en part l'1 de juliol de 2015 i en part l'1 de gener de 2016.

Aquesta Llei ha fixat uns estàndards molt exigents per a totes les administracions catalanes, amb una gran quantitat d'informació a publicar i fer un  pas per avançar cap a una Administració més oberta, transparent i amb una major qualitat democràtica.

Els reptes que obre aquesta Llei per al món local no es poden minimitzar: es despleguen sobre l'estructura política o de govern de les entitats locals, afecta de ple a la direcció pública i a l'organització administrativa, també afecta plenament al personal al servei de les administracions locals, impacta sobre els procediments i formes e gestió de les polítiques públiques, així com té conseqüències de primer ordre en relació amb els recursos tecnològics i  amb la configuració d'un govern local configurat en clau de governança intel·ligent des del punt de vista d'obertura a la participació i col·laboració ciutadanes. Al cap i a la fi, imposa a mitjà termini un canvi radical i profund de la cultura política i organitzativa  dels ajuntaments.

El Consorci Administració Oberta de Catalunya  en col·laboració amb les Diputacions ha  posat  a l'abast una solució comuna de transparència per als ens locals i gratuïta. Aquesta eina amb nom "Portal de Transparència" és un nou espai web al que s'accedeix a través de la web de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt que posa a disposició de la ciutadania tota la informació sobre l'activitat de l'ajuntament.
L'eina s'estructura en cinc blocs: Informació institucional i organitzativa, Gestió econòmica, acció de Govern i Normativa;  Contractes,convenis i subvencions; Catàleg de serveis i Tràmits i Participació. Inclou com actuar el ciutadà en cas de no trobar alguna informació (exercici del dret d'accés a la informació).

Els continguts són actualitzats contínuament.

Us encoratgem a accedir al Portal de Transparència, consultar-lo, i fer-nos arribar els vostres comentaris i/o suggeriments.

Jaume Riba i Bayo
L'Alcalde
ribabj@diba.cat

Darrera actualització: 17.02.2016 | 13:42
Darrera actualització: 17.02.2016 | 13:42