Campanya recollida porta a porta

Dilluns, 15 de gener de 2018 a les 00:00

Model  de recollida d'escombraries a la comarca de l'Anoia. El nou sistema serà un "vestit fet a mida" que s'adaptarà a les diferents característiques dels municipis i la Torre de Claramunt  s' hi ha adherit.
L'Anoia parteix d'un índex de reciclatge del 19%, i  aquest és l'únic model que pot garantir un canvi de tendència en el reciclatge que permet a mig-llarg termini ser eficients en la gestió dels residus. 

El ple del Consell que va tenir lloc dimarts al vespre comptava en el punt del dia l'aprovació de la prestació del servei de recollida de residus municipals a 16 municipis de la comarca. A més, es convoca simultàniament el concurs per a l'adjudicació del contracte de prestació de servei de recollida de residus municipals per a aquests municipis mitjançant procediment obert, amb caràcter ordinari i amb submissió al plec de clàusules administratives generals i al plec de clàusules tècniques.

Per assumir el servei, les empreses hauran de fer la recollida de residus domiciliaris i residus comercials i d'equipaments porta a porta en nuclis urbans i urbanitzacions per la fracció orgànica, els envasos lleugers, el paper i el cartró, el vidre i la fracció resta. També hauran de fer la recollida dels contenidors de les cinc fraccions de les àrees d'aportació tancades amb control d'accés pel municipis de menys de 500 habitants i per les zones amb habitatges aïllats dels municipis amb recollida porta a porta, de les minideixalleries i servei de deixalleria mòbil, recollida de residus voluminosos, de mercats setmanals, d'actes i esdeveniments, repassos i transport i descàrrega de residus a plantes de tractament i gestors autoritzats.

L'objectiu principal del sistema porta a porta és assolir elevats índex de recollida selectiva i millorar la qualitat de totes les fraccions. Amb aquest objectiu l'empresa adjudicatària, amb coordinació amb l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Anoia, es dotarà i executarà totes les actuacions i inversions necessàries perquè la recollida porta porta superi el 70% en pes de recollida selectiva global. En previsió dels augments ja previstos en un futur immediat, dels costos d'eliminació i tractament del rebuig, (segons les normatives Europees i de la Generalitat), el nou sistema està posicionat per mantenir els costos finals com a mínim en uns nivells similars als actuals.

Darrera actualització: 05.07.2019 | 12:38