Convocat el Ple de la Corporació pel proper 18-12-2019

Dijous, 12 de desembre de 2019 a les 00:00

Ha estat convocat Ple  Ordinari per al proper dia 18 de desembre de 2019 a les 20.30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament

Amb el següenet Ordre del Dia:

  1. Aprovació d’actes anteriors (16/10/2019, 16/10/2019 extr urgent i 13/11/2019)

  2. Despatx d’Alcaldia.

  3. Aprovació inicial de l’expedient del pressupost i la plantilla de l’Ajuntament per a l’exercici econòmic de 2020.

  4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària MP 19/2019.

  5. Aprovació de la Creació de la Junta de Portaveus Municipal i assignació del règim indemnitzatori.

  6. Aprovació de l’annex econòmic 3r del conveni de delegació del servei de recollida i transport dels RSU al consell comarcal de l’Anoia.

  7. Aprovació del conveni regulador de la subvenció de l’Agencia Catalana de l’Aigua per a la redacció d’un projecte executiu d’una Estació depuradora al nucli de Vilanova d’Espoia.

  8. Mocions d’Urgència.

  9. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 12.12.2019 | 13:34