Conveni de l'Ajuntament amb l'Associació de protecció i defensa dels animals Mongats

Dimecres, 27 de d’octubre de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament de la Torre de Claramunt, en data 7 de setembre de 2021, va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació de protecció i defensa dels animals Mongats. Aquest conveni tindrà una durada d’un any prorrogable fins un màxim de 4 anys i es va establir un protocol per la recollida de gossos abandonats.

Segons aquest conveni, si es localitza un gos abandonat o perdut a la via pública, cal contactar amb els voluntaris de Montgats als telèfons següents: 646 926 300, 637 701 027 o 630 410 087.

Mongats organitzarà la recollida de l’animal en el menor temps possible i el portarà a les instal·lacions habilitades per tal que els voluntaris se’n facin càrrec. En aquestes instal·lacions, els animals podran romandre un màxim de 3 dies.

Aquests voluntaris faran les gestions per intentar identificar el propietari de l’animal, els alimentaran, els portaran a la Clínica veterinària Capellades si necessiten assistència veterinària, faran difusió de la trobada de l’animal a les seves xarxes socials (si és necessari per localitzar el propietari)...

Un cop localitzat el propietari, contactarà amb ell per tal que el reculli. El propietari haurà d’acreditar la titularitat de l’animal i que consta d’alta al cens d’animals de companyia. Si el gos no és potencialment perillós i no té xip (no està censat), el propietari  signarà un document de lliurament del gos amb el compromís de regularitzar la tinença i la propietat en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Passat el termini de 3 dies, l’animal serà recollit per la protectora SIR CAN.

Si el gos trobat és potencialment perillós, Mongats no gestionarà la recollida ni la custòdia sinó que els Agents municipals requeriran els serveis de la protectora SIR CAN. La protectora no es farà càrrec de cap gos potencialment perillós.

L’associació Mongats, en tot moment, haurà d’informar a l’Ajuntament de l’estat de l’animal i de les gestions realitzades pels voluntaris.

L’Ajuntament, a més d’habilitar un espai per tal que els animals es trobin en les millors condicions, farà una aportació econòmica de 50,00€ per cada animal recollit i, si cal atenció veterinària, es farà càrrec de les despeses.  També aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses dels estris (corretges, morrions, collars, lector de xips, gàbies...) necessaris per tal que Mongats pugui desenvolupar les tasques assignades.

Darrera actualització: 06.07.2022 | 09:01