La deixalleria de La Torre de Claramunt romandrà tancada fins a nou avís

CONSIDERACIONS EN RELACIÓ A LES CONTINGÈNCIES PER LA SITUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LES DEIXALLERIES DAVANT DEL COVID-19 
 
Tenint en consideració la Instrucción sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19 de 13 de març de 2020, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
Donada la incertesa provocada per la situació sanitària actual derivada de la pandèmia del COVID-19, i romanent atents a la informació més actualitzada i les instruccions provinents de les autoritats sanitàries i altres organismes competents. 
 
Es traslladen les següents consideracions als ens titulars i operadors de les deixalleries:  
 
- La prestació del servei públic de les deixalleries és un servei d’excel·lència per a potenciar la recollida selectiva dels residus municipals. 
 
- No obstant això, la present urgència sanitària, amb confinament de la població i mesures de protecció laborals, que no eliminen el risc de propagació i afecció pel COVID-19,  resulta incompatible amb la continuïtat de la prestació d’aquest servei tal i com avui es duu a terme. 
 
- Així com es considera essencial la prestació del servei de recollida viària, el servei de deixalleria no es considera de la mateixa naturalesa, tota vegada que els residus que a ella s’hi aporten, no requereixen de forma general per als seus productors el seu urgent despreniment.  
 
- Entenem així, que en no considerar essencial en les actuals condicions i perspectives a curt termini el funcionament de les deixalleries, donem suport al seu tancament al públic mentre duri l’actual situació sanitària, si així ho estableixen els ens locals prestadors del servei. 
 
- En cas de fer efectiu aquest tancament, es recomana informar a la població que facin emmagatzematge dels residus que habitualment hi porten fins que es torni a restablir el servei. 

Darrera actualització: 18.03.2020 | 11:00