Divendres 2 de juliol de 8h fins les 22h es prohibirà el pas de vehicles pesats pel pont de la BV-2135 pk2+250 sobre el Torrent del Manou.

Obres Millora dels sistemes de contenció del pont de la BV-2135, pk 2+250, sobre el Torrent del Manou, per tal de poder fer correctament el formigonat de la nova mitja llosa de formigó del pont.

Darrera actualització: 29.06.2021 | 10:56