Objectius

Objectius

  1. Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic.
  2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.
  3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar.
  4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
  5. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.
  6. Potenciar l’educació en el lleure.
  7. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori
Darrera actualització: 13.02.2018 | 10:11
Darrera actualització: 13.02.2018 | 10:11