Convocatòria de Sessió Extraordinària del Ple de la Corporació

Divendres, 25 de gener de 2019 a les 12:00

Ha estat convocat  el Ple de la Corporació Municipal a la reunió en Sessió Extraordinària  pel proper dia 30 de gener de 2019  a les 20.30 h. a la sala de Plens de l’Ajuntament

Amb el següent Ordre del DIa

  1. Aprovació d'actes anteriors: 19/12/2018
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació inicial expedient de modificació pressupostària MP  01/2019  Transferència  de crèdits del Cap V al Cap I   augment retributiu empleats mpals 2019  2,25% .
  4. Aprovació inicial plecs de clàusules administratives i tècniques i licitació contracte subministrament vehicle escombradora.
  5. Aprovació inicial expedient modificació puntual de les normes subsidiàries al costat de l’estació transformadora d’ENDESA al camí de la Garça. Ampliació sòls de sistemes d’infraestructures.
  6. Aprovació del manifest d’adhesió a l’Aliança Educació 360.
  7. Aprovació de la Memòria de gestió i recaptació de tributs de l’ORGT 2018.

 

Darrera actualització: 01.02.2019 | 08:12