Sol.licitud d’exempció de pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica per minusvalia

Segons allò que estableix l'art. 94.1 de la llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, en concret, de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), els titulars de vehicles que tinguin aprovada la condició de persona amb minusvalia amb un grau igual o superior al 33%
Els titulars de vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat i per al seu ús exclusiu, als quals s'aplicarà l'exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és de 6 mesos segons l'art. 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars de vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat i per al seu ús exclusiu, als quals s'aplicarà l'exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1.- Fotocopia i original del permís de circulació del vehicle
  2.- Fotocopia i original del document on s’especifica el grau de minusvalia
  3.- Manifestació de l’ús del vehicle
  4.- Fotocopia i original D.N.I

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Caldrà entregar de manera presencial a les oficines de l’ajuntament la sol.licitud junt amb la declaració jurada manifestant l’ús del vehicle. Horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 11.02.2020 | 12:14