Sol.licitud d'Ajuts per a transport matí i tarda dels alumnes de l'Escola Torrescasana

El Consell Comarcal de l’Anoia posa a disposició dels municipis un servei de transport als centres educatius per a Ensenyaments Obligatoris. Aquest servei només és gratuït si el centre educatiu assignat es troba fora del municipi de residencia. En el cas del transport al centre Educatiu Escola Torrescasana té un cost degut a que és un transport dins el mateix municipi. Aquest cost es paga trimestralment directament al Consell Comarcal de l’Anoia en els terminis següents:

1er trimestre: a partir del dia 2 de gener de 2019
2on trimestre: a partir del dia 1 de març de 2019
3er trimestre: a partir del dia 2 de maig de 2019

L’import de l’ajut es correspondrà al 66% del cost del trimestre corresponent a la sol·licitud de l’ajut.
La resolució del les sol·licituds serà acordada per la regidoria d’Ensenyament en el termini màxim de resolució especificada i es procedirà al pagament per transferència bancaria.

Els períodes de sol·licitud i terminis de resolució seran:

  • 1er trimestre: el període de sol·licitud serà durant tot el mes de febrer i la resolució el 15 de març de 2019
  • 2on trimestre: el període de sol·licitud serà durant tot el mes d’abril i la resolució el 15 de maig de 2019
  • 3er trimestre: el període de sol·licitud serà durant tot el mes de juny i la resolució el 15 de juliol de 2019

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

a) Estar empadronats en el municipi de la Torre de Claramunt
b) Que els fills cursin els seus estudis l’escola Torrescasana del municipi.
c) Utilitzar el servei de transport de Matí i Tarda per a accedir a l’escola Torrescasana
d) Haver pagat al Consell Comarcal de l’Anoia l’import del cost del trimestre corresponent a la sol·licitud de l’ajut

Cal aportar:

  • Documents que cal aportar per obtenir la puntuació segons criteris:

    a) Resguard de pagament al Consell Comarcal de l’Anoia del trimestre corresponent a la sol·licitud de l’ajut.
    b) IBAN del compte a ingressar l’ajut en cas de concessió

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 13.02.2019 | 11:25