Duplicat del permís de circulació i/o conducció per canvi de domicili

L'ajuntament, en col.laboració amb l'ORGT i la Direcció General de Trànsit, facilita la tramitació del duplicat del permís de circulació i/o conducció a les persones empadronades al municipi.
L'actualització del domicili al permís de circulació implica que, l'exercici següent, l'IVTM es liquidarà a La Torre de Claramunt. 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

A l’interessat, a les oficines de l'Ajuntament, se li farà entrega de la còpia de la sol.licitud de canvi de domicili amb el número i data de registre d'entrada. 

Qui pot sol·licitar-ho:

Únicament els titulars de vehicles que siguin persones físiques, excepte en el cas de vehicles procedents de Ceuta, Melilla o Canàries (en aquest cas s'ha de realizar el tràmit de forma presencial davant la PPT) o en el supòsit de cotitularitat del vehicle (en aquest s'ha de sol.licitar presencialemnt davant la PPT o davant l'ORGT). El tràmit es pot demanar quan hagi transcorregut un mes des de la data d'empadronament en el nou domicili

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1- Sol.licitud signada per titular o titulars vehicle
  2- DNI Original
  3- Original permís de circulació
  4- Fitxa tècnica amb la ITV en vigor
  5- Justificant de pagament de l’IVTM

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h. - Presencialment a la Prefectura de Trànsit (cal demanar cita prèvia a https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/cita-previa/jefaturas - Presencialment a una oficina de l'ORGT (cal demanar cita prèvia a https:orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit

 • Telefònicament

  Tel: 060. Prèvia comprovació de totes les dades que facilita el titular, la DGT anota el canvi de domicili i enviarà la confirmació per correu electrònic en el que adjunta un document pdf on figura la nova adreça (Consulteu la informació disponible en l'entorn web de la DGT https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-u-multas/tu-coche/cambio-de-domicilio/)

Darrera actualització: 11.02.2020 | 11:46