Separació de la fracció orgànica i fracció vegetal

Dijous, 21 d'abril de 2016 a les 12:25

L'Ajuntament de la Torre de Claramunt ha posat en marxa dos serveis que permetran reciclar aquests residus en el mateix lloc on es generen:

1| Servei de recollida de restes vegetals davant de casa:
L'Ajuntament ofereix el servei de recollida de restes vegetals en dues modalitats.
- Servei de trituració de restes vegetals llenyoses.

Si teniu restes vegetals llenyoses com: branques d'arbres o arbustos d'esporgar, rosers, palmeres... podreu fer-ne feixos, lligar-los amb els cordills facilitats per l'Ajuntament. Podeu telefonar a l'Ajuntament al 938010329 o sol.licitar el servei a través del web  i treure'n un màxim de 6 davant de casa.Si voleu, us podreu quedar el residu triturat. L'Ajuntament ha retirat tots els contenidors que hi havia al carrer on els veïns, fins ara, portàven les restes vegetals.
- Servei de recollida de fulles i petites restes vegetals. 
Si teniu restes vegetals com fulles, gespa, ... les haureu de dipositar en saques i us les retirarem de la porta de casa. Podeu sol.licitar a l'ajuntament que us entregui una saca de manera gratuïta fins a exhaurir-ne existències. Podeu telefonar a l'Ajuntament al 938010329 o sol.licitar el servei a través del web  i treure'n un màxim de 2 davant de casa. Si voleu, us podreu quedar el residu triturat. NO es farà cap recollida en altra tipus de recipient que no sigui una o dues saques (big bag)

2 | Servei de gestió de la matèria orgànica en compostadors individuals i comunitaris:
L'Ajuntament de la Torre ha instal·lat compostadors comunitaris a tot el municipi per tal de que els veïns hi pugueu dipositar els residus orgànics i vegetals de mida petita (herbes, gespa, fulles...) sense bossa de plàstic. 
Paral·lelament, aquelles famílies que us interessi, podreu disposar d'un compostador de 320 litres gratuït (recipient per posar al jardí o hort que fa 76cm x 76cm x 85cm d'alçada), per a gestionar la matèria orgànica a casa. Si esteu interessats en disposar d'un contenidor, sol.liciteu-lo a l'Ajuntament. 

Darrera actualització: 15.05.2019 | 13:11