Nou DECRET de mesures urgents  per fer front a l’impacte economic I social del COVID-19,

Dimecres, 18 de març de 2020 a les 00:00

Per part del govern de l’Estat s’ha aprovat el Reial Decret-Llein8/2020 de mesures urgents  per fer front a l’impacte economic I social del COVID-19, on s’aproven diverses mesures economiques I socials entre les que destaquen:

-    Garantia del subministrament d’aigua de energía a consumidors vulnerables.
-    Caràcter preferent del treball a distància.
-    Dret a l’adaptació de l’horari i jornada de treball.
-    Moratòria en el deute hipotecari per a persones vulnerables socialment.
-    Prestació extraordinària de l’atur 
-    Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal de l’activitat per evitar acomiadaments.

Podeu consultar l’enllaç a:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Darrera actualització: 18.03.2020 | 11:02