Convocada Sessió de Ple pel proper 19-09-2018

Divendres, 14 de setembre de 2018 a les 12:00

En data 19-09-2018, a les 20:30h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, es celebrarà Sessió Ordinària del Ple de la Corporació

L'Ordre del Dia és el següent:

  1. Aprovació d’actes anteriors:30/07/2018.

  2. Despatx d’Alcaldia.

  3. Aprovació del Compte general de la corporació a data 31/12/2017.

  4. Informe al Ple estat execució pressupost, període mig de pagament i endeutament al segon semestre de 2018.

  5. Proposta del GM del PSC d’adhesió del municipi de La Torre de Claramunt a la Xarxa de municipis LGTBI de Catalunya.

  6. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.

  7. Aprovació de certificacions d’obres/factures.

  8. Adjudicació, si s’escau, del contracte d’obres de construcció d’un mur de contenció al C/. Joan Maragall.

  9. Mocions d’urgència.

  10. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 05.10.2018 | 13:08