“Urbanització de Pinedes de l'Armengol. Diagnosi i estratègies d'actuació urbanística.”

Dimecres, 19 de febrer de 2020 a les 00:00

La vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, ha lliurat personalment el document de Diagnosi i Estratègies d’actuació urbanística a La Torre de Claramunt, ahir 19 de febrer a l'Ajuntament .

Com es transcriu l'artícle emès a la web de Diputació "El document permet al municipi establir les bases per a gestionar els principals desajustos detectats a l’àmbit de la Urbanització Pinedes de l'Armengol, concretant les possibles alternatives d’actuació.

L’objectiu del document de Diagnosi i estratègies d’actuació urbanística en relació a la urbanització de Pinedes de l'Armengol, és el apuntar les possibilitats de desenvolupament per regularitzar la urbanització i aportar arguments que siguin útils en el procés de presa de decisions per a la gestió d’aquest àmbit. El treball ha estat lliurat per la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, a l’alcalde, Jaume Riba Bayo.

Aquesta urbanització es troba situada al sud-oest del terme municipal i a tocar del límit amb Carme i Mediona, es tracta d’una urbanització residencial d’una superfície aproximada de 169 hectàrees, i una població de 1.268 residents (2018) amb un potencial d’uns 4.000 habitants. Edificada majoritàriament amb tipologies d’habitatge unifamiliar aïllat, en l’actualitat presenta dèficits en els serveis urbans, en particular, pel que fa al sanejament.

L’estudi sol·licitat per l’Ajuntament, analitza totes les variables que incideixen en la urbanització, determina les  principals problemàtiques existents, avalua les possibles alternatives d’actuació i defineix els efectes i conseqüències de les decisions a prendre en el marc de la seva implementació. A tal efecte el document proposa tramitar una modificació puntual  amb l’objectiu de revisar les potencialitats de l’àmbit, garantir la implantació de noves construccions en sòls adequats i promoure una major diversitat d’usos del sòl en la urbanització, concretant-se accions de requalificació i permuta de sòls no aptes per l’edificació i la reducció i compactació del sòl destinat a aprofitament privat. També es proposen altres mesures de gestió que estableixin mecanismes per a l’execució de l’àmbit amb la garantia d’una equitativa distribució de càrregues i beneficis."

Darrera actualització: 20.02.2020 | 12:01